NORDLYSBYEN ALTA

Den 1. januar år 2000 gikk Alta over fra å være en bygd til å være by, og samtidig tok vi navnet Nordlysbyen Alta. Alta har en lang og særdeles interessant nordlyshistorie bak seg, og vi har denne historien fordi her har vi de aller beste forhold for å studere nordlyset! Nordlyset har skimret over himmelhvelvingen i uminnelige tider her i nordområdene og folk den gang knyttet mange forskjellige myter til dette uforklarlige naturfenomenet.

 • Fransk forbindelse

  Vår nordlyshistorie kan vi knytte helt tilbake til den franske revolusjonen, da Hertugen av Orleans måtte flykte fra Frankrike. I sin landflyktighet besøkte han mange steder og oppholdt seg her i nord nesten to år. I det herrens år 1795 besøkte han Nordkapp. Senere da han igjen var inne i varmen og var blitt konge av Frankrike, utstyrte han flere vitenskapelige ekspedisjoner som skulle utforske den arktiske delen av verden.

 • Bossekop

  To franske og to svenske forskere sammen med en kunstner satte opp nordlysobservatorier i Bossekop i Alta vinteren 1838/39.
  Under det første internasjonale polarår i 1882/83 hvor 12 forskjellige land satte opp forskningsstasjoner i det sirkumpolare området, var det naturlige valget for Norge sin del å sette opp sin stasjon i nettopp Bossekop. Alta.
  Også den tyske Baschin nordlysekspedisjon valgte Bossekop, Alta som base for sin forskning vinteren 1891/92, og det første fotografiet som noen gang er blitt tatt av nordlyset ble tatt her den 5. januar 1892 av fotografen Brendel.

 • Haldde

  Da var det kanskje ikke så rart at vår egen professor Kristian Birkeland også valgte Alta som sitt sted for å bedrive forskning og i 1899 fikk han reist verdens første permanente nordlysobservatorium på Halddetoppen, 906 meter over havet med bistasjon på Talviktoppen. Sammen med sine assistenter overvintret de1899/1900.

  I årene 1910 til 1913 var professor Størmer i Alta for å bestemme høyden på nordlyset og for dette formålet fotograferte han tusener på tusener av bilder. På samme tid kom også professor Vegard til Alta, han ville finne ut hvilke farger nordlyset består av.

 • Haldde

  Fra 1912 og helt til 1926 var observatoriet oppe på Haldde forskningsstasjonen for nordlys, for magnetisme, for meteorologi og for ozon og vanndamp. Stasjonen ble utvidet med et bolighus av fire leiligheter til forskerne, assistentene og familiene deres. Der oppe, nesten en kilometer over havet og en tretimers marsj til nærmeste bebyggelse nede i Kåfjord, var det et helt lite samfunn hvor barn ble født og oppdratt, kvinnene holdt fortet og sørget for stor selskapelighet, forskere og andre kom og gikk, og til og med ei ku hadde de på båsen for å få fersk melk!
  Sterkt i mot den siste bestyrers vilje ble stasjonen endelig lagt ned i 1926, og all aktivitet flyttet til Tromsø.

 • Andre verdenskrig

  Høsten 1944 under den brente jords taktikk ble alle bygningene brent ned av den tyske okkupasjonshæren og ødelagt, men de sterke murene sto igjen – klar til renoveringen som ble påbegynt i 1982.
  Igjen kan Haldde besøkes, og den fantastiske historien som sitter i veggene der kan fortsatt føles.

 • Nordlys og Pæskatun siden 2008

  Nordlysobservatoriet på Pæskatun av is og snø ble bygget første gang vinteren 2008 i samarbeid med Borealis Vinterfestival Alta. Vinteren 2009 og 2010 var astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard å åpnet Nordlysobservatoriet med et forrykende spektakulært show. 2011 holdt Pål Brekke fra Norsk Romsenter et meget interessant foredrag om nordlys, solen og universet. Pål Brekke har gitt ut en bok om Solen vår «Vår livgivende stjerne» som nå også er kommet på engelsk. På Pæskatun kan du nå lære om det magiske nordlyset og ikke minst den unike historien knyttet til nordlysforskningen i Alta som startet 1838-39 og nordlysobservatoriet på Haldde. Vi anbefaler nordlysguiding i kombinasjon med skiferguidingen.